Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.
Ngày đăng: 11/05/2020  17:03 Lượt xem: 712
Mặc định Cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 37/TWPCTT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020,

Ngày 29/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon tum đã ban hành văn bản số 1464/UBND-NNTN về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác PCTT, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực PCTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về PCTT…

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện một số nội dung sau để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh:

Tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai, ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5) tại trụ sở cơ quan và thông tin trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị; thông tin, truyền thông qua hệ thống đài truyền hình, truyền thanh cấp huyện, xã về: Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai, Thư của Chủ tịch nước, về lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã (các tài liệu hướng dẫn xây dựng và củng cố lực lượng xung kích cấp xã...) và công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Tổ chức xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Công văn số 38/PCTT ngày 03 tháng 4 năm 2020; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của các địa phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão năm 2020.

TRAILER 51s CỔ ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PCTT 2020 FINAL.mp4

Ngoài ra để thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên mục, thời lượng phát sóng để thông tin, tuyên truyên hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020; phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai theo quy định; tổ chức treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai, ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5) tại trụ sở cơ quan đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh gửi về Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo).

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020 tập trung trong 01 Tuần lễ từ ngày 15-5 đến ngày 22-5-2020.

 

Văn Lâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10614 người đang online Tổng 45.038.794 lượt truy cập