Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp
Ngày đăng: 25/07/2020  10:18 Lượt xem: 333
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 24/7/2020, Sở Nội vụ - Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách khối; Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cùng Lãnh đạo và cá nhân phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thành viên Khối.

Năm 2020, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020; Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp gồm: 08 cơ quan, đơn vị[1]; Sở Nội vụ được công nhận Trưởng khối và Sở Ngoại vụ Phó Trưởng khối.

Qua 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt giao ước thi đua và đạt được những kết quả nhất định. Các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, của ngành được các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, pháp luật, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trong khối phối hợp với cấp Ủy tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhìn chung, công tác chỉ đạo điều hành về công tác thi đua của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực về mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua, luôn được xác định gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát nội dung của cấp trên và Khối thi đua; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích; chú trọng đến bồi dưỡng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Qua Hội nghị, đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2020. Cũng tại Hội nghị đã thông qua Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với các cụm, khối thi đua của tỉnh. Đồng thời bình chọn 02 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

[1] Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ;Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Quỹ phát triển đất; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Văn phòng Sở
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10586 người đang online Tổng 45.038.767 lượt truy cập