Thứ 4, Ngày 17/08/2022 -

Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Nội vụ
Ngày đăng: 24/10/2021  14:33 Lượt xem: 2298
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 24/10/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2794/SNV-HCTH, về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở khẩn trương quán triệt và yêu cầu công chức, người lao động của đơn vị mình chấp hành, thực hiện nghiên túc các nội dung như sau:


Ảnh minh họa (internet)

1.  Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh[1]; của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Kon Tum[2] về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, chấp hành và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc đeo khẩu trang y tế khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

3. Cần phải bình tĩnh; cần suy nghĩ và hành động một cách logic; theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống; nên yên tâm và tin tưởng vào cơ quan chức năng và chuyên môn của các y, bác sĩ; hạn chế tụ tập đông người.

4. Không nên hoang mang, hoảng sợ; không lan truyền thông tin bịa đặt; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng; không ồ ạt đi mua đồ dự trữ; không ồ ạt di chuyển khỏi nơi cư trú.

6. Nếu có tiếp xúc với F0, F1, F2 (các trường hợp F0, F1, F2 được cập nhập thông tin của Sở Y tế) báo cáo nhanh về Lãnh đạo Sở (qua ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp) để có biên pháp xử lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

7. Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp: (1) Thường xuyên đăng tải, cập nhật kịp thời lên trang thông tin điện tử của đơn vị, qua xử lý văn bản trên hệ thống ioffice cơ quan các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp chính quyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (2) Chuẩn bị, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị làm việc của Sở Nội vụ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

8. Tuyệt đối không dung túng, bao che các trường hợp cá nhân không chấp hành, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm (nếu có); quyết tâm, kiểm soát dịch COVID-19 không để lây lan, bùng phát trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Sở Nội vụ.

Yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên nghiêm túc chấp hành, thực hiện./.

 

 

[1] Thông báo số 123-TB-VPTU ngày 19/10/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Ý kiến của đồng chí Dương Văn Trang, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 3591/UBND-KGVX ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 3594/UBND-KTTH ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh v/v triển thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 231-TB/TU ngày 04/10/2021; Văn bản số 3796/UBND-KTTH ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 327-TB/TU ngày 18/10/2021; Văn bản số 3802/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca Covid-19 trong cộng đồng; Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết spps 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Văn bản số 3820/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca Covid-19 trong cộng đồng (thành phố Kon Tum),…

[2] Văn bản số 5014/CV-BCĐ ngày 11/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 1916/CV-TBTT ngày 22/10/2021 về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19,…

Về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phòng HC-TH
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1435 người đang online Tổng 45.798.847 lượt truy cập