Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 -

Quy định mới về Viên chức văn hóa cơ sở
Ngày đăng: 25/08/2022  23:42 Lượt xem: 1656
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/7/2022 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

          Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn viên thuyết minh cho khách tham quan (Ảnh: Internet)

          Thông tư quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức văn hóa cơ sở như sau:

          - Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa cơ sở;

          - Nắm vững lịch sử, văn hóa, xã hội của từng vùng, miền;

          - Am hiểu các phương pháp quản lý và có kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở;

          - Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và soạn thảo các văn bản trong lĩnh vực văn hóa cơ sở;

          - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

          Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức văn hóa cơ sở so với quy định hiện hành.


Bảo tàng tỉnh Kon Tum (Ảnh: internet)

         Hiện nay, viên chức văn hóa cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm:

          - Có kiến thức cơ bản về phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, nhà văn hóa;

          - Có kinh nghiệm hướng dẫn về chuyên môn trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được phân công thực hiện;

          - Biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ được phân công và hiểu biết những nguyên tắc về an toàn lao động nghề nghiệp.

     Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 25/8/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 13436 người đang online Tổng 46.144.140 lượt truy cập