Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 (thi tuyển)
Ngày đăng: 23/09/2022  07:51 Lượt xem: 3881
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP[1]; Thông tư số 06/2020/TT-BNV[2]; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022[3]; Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng);

Thực hiện Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (thi tuyển).

1. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 (thi tuyển) đến 84 thí sinh đã trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng theo chỉ tiêu tuyển dụng đã thông báo (chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định số 561/QĐ-UBND có đính kèm).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trong giờ hành chính) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

2. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (lưu ý mang bản gốc các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để đối chiếu), chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý: trường hợp người trúng tuyển có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, đề nghị bổ sung các tài liệu, hồ sơ để xem xét, quyết định; cụ thể như sau:

(1) Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

(2) Hợp đồng lao động (hoặc Hợp đồng làm việc) và văn bản phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền trong thời gian công tác trước khi tuyển dụng.

(3) Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (nêu các hình thức kỷ luật nếu có); ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc chuyển công tác của cá nhân và nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, kết quả công việc trong thời gian chưa có kết quả xếp loại chất lượng.

(4) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch dự tuyển (nếu có), lưu ý mang bản gốc để đối chiếu.

(5) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người trúng tuyển và các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

[1] Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

[2] Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

[3] Và các văn bản có liên quan: Văn bản số 99/UBND-KTTH ngày 12/01/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, ngạch chuyên viên năm 2022; Văn bản số 212/UBND-KTTH ngày 21/01/2022 về việc đính chính ngạch công chức đối với chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 và Văn bản số 763/UBND-KTTH ngày 18/3/2022 về việc điều chỉnh, yêu cầu tối thiểu về trình độ đào tạo và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức.

Hành chính - Tổng hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 625 người đang online Tổng 47.178.162 lượt truy cập