Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17   
Ngày đăng: 10/10/2022  05:52 Lượt xem: 767
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Văn bản số 3242/UBND-KGVX ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17; Kế hoạch số 4015/KH-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững và khỏe mạnh”.

Ngày  07/10/2022, Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 2512/SNV-HCTH yêu cầu công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc sở triển khai, thực hiện các công việc sau:

Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quan điểm chỉ đạo theo Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

+ Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

+ Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; vắc xin là biện pháp chiến lược, quan trọng trong phòng, chống dịch.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4015/KH-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững và khỏe mạnh” (có gửi kèm theo) đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình biết, thực hiện.

Công chức, người lao động Sở Nội vụ

- Chấp hành, thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 3242/UBND-KGVX ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 và Kế hoạch số 4015/KH-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế triển khai Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững và khỏe mạnh”.

- Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan và nơi công cộng. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng và tập thể Lãnh đạo Sở nếu để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan và nơi công cộng.

Sở Nội vụ yêu cầu cán bộ, công chức và người lao động của Sở nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3855 người đang online Tổng 46.468.433 lượt truy cập