Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Các Thông tư mới về Văn thư - Lưu trữ
Ngày đăng: 15/03/2019  00:00 Lượt xem: 5599
Mặc định Cỡ chữ

 

1. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 

Tải về

2. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Tải về

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 198 người đang online Tổng 46.012.280 lượt truy cập