Thứ 7, Ngày 13/07/2024 -

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023
Ngày đăng: 24/03/2023  17:38 Lượt xem: 472
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Sáng ngày 24/3/2023, tại Hội trường Ngọc Linh đã diễn ra Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chủ trì Chương trình. Tham dự Chương trình có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dận vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên. Chương trình được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp với thanh niên tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến với điểm cầu các huyện. Chương trình diễn ra với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.


Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các đoàn viên thanh niên và các vị đại biểu tập trung đặt các câu hỏi, nêu các vấn đề, thảo luận, trao đổi những giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời góp ý đối với những bất cập, vướng mắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và đề xuất, hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp theo chức năng nhiệm vụ của mình tổng hợp đầy đủ và có ý kiến trả lời cụ thể, trọng tâm các nội dung mà các bạn đoàn viên thanh niên trao đổi tại Chương trình.

Trước khi đoàn viên, thanh niên đề xuất ý kiến, Chương trình đã thông qua kết quả giải quyết, xử lý các vấn đề thanh niên kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại năm 2022. Đối với các vấn đề mà các đoàn viên, thanh niên quan tâm ý kiến, kiến nghị tại Chương trình đối thoại năm 2022; trong thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực phối hợp triển khai thực hiện và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.


Đồng chí Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua kết quả giải quyết, xử lý các vấn đề thanh niên kiến nghị, đề xuất tại buổi đối thoại năm 2022

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại năm 2023, các đoàn viên, thanh niên đã tập trung ý kiến, kiến nghị vào 03 nhóm vấn đề: (1) Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề về tạo điều kiện để thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; (2) Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn; (3) Thanh niên hiến kế với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. Sau mỗi lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên tại điểm cầu các huyện và điểm cầu tỉnh, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã mời lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trả lời, giải đáp cho đoàn viên, thanh niên.


Quang cảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại

Kết luận tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp, khẳng định đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của các đoàn viên, thanh niên. Đồng chí đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và ý kiến của lãnh đạo tỉnh trả lời tại Chương trình. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Đối với những nội dung mà đoàn viên, thanh niên đặt ra nhưng chưa được giải đáp tại Chương trình, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp nội dung, gửi đến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để trả lời trực tiếp bằng văn bản cho đoàn viên, thanh niên (qua Tỉnh đoàn).

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện đoàn, Thành đoàn triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo. Lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn Đoàn, tạo dấu ấn xã hội tích cực, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời khơi dậy tinh thần vươn lên của các đối tượng thụ hưởng. Đối với các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành với Đoàn thanh niên để bảo đảm hiệu quả trong xây dựng, thực thi chính sách thanh niên.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tình nguyện xây dựng nông thôn mới; tham gia tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp; xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội..../. 

Lệ Huyền
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2073 người đang online Tổng 47.470.842 lượt truy cập