Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
577/QĐ-UBND   20/11/2023   Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
493/QĐ-UBND   10/09/2021   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
470/QĐ-UBND   28/06/2021   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
311/QĐ-UBND   18/06/2021   Về công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
805/QĐ-UBND   23/11/2020   phê duyệt danh mục DVCTT mức độ 3-4
273/QĐ-UBND   11/05/2020   Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Nội vụ
1120/VP-TTHCC   21/04/2020   Thông báo danh mục dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Kon Tum
182/QĐ-UBND   27/03/2020   Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
130/QĐ-UBND   03/03/2020   Danh mục công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo QĐ 130/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh)
130/QĐ-UBND   03/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 10 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.