Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
126/BC-SNV   06/06/2024   Về các nội dung công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ 6 tháng đầu năm 2024
2761/TB-VP   19/04/2024   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024
103/QĐ-SNV   02/04/2024   Về việc công bố, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
108/QĐ-UBND   29/02/2024   QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023
06/TB-SNV   29/01/2024   Thông báo việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2024 (đợt 1)
74/KH-SNV   26/12/2023   Kế hoạch tiếp công dân năm 2024 tại Sở Nội vụ
97/TB-SNV   01/11/2023   Về việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2023 (đợt 5)
39/KL-TTr   30/10/2023   Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Vũ Quang Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
KL-Ttr   01/10/2023   Kết luận Xác minh tài sản, thu nhập đối với ông Đỗ Ngọc Lượng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
51/KH-SNV   21/06/2023   Kế hoach Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ đối với các kết luận thanh tra đã hết thời hạn đôn đốc thực hiện
116/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
116/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
473/QĐ-SNV   24/04/2023   Về việc thanh tra ngành Nội vụ theo Kế hoạch năm 2023 tại Sở Xây dựng
29/TB-HCTH   04/04/2023   Về việc công khai minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng tại Sở Nội vụ năm 2023 (đợt 2)
05/TB-HCTH   19/01/2023   Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Tổng: 39 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: