Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
09/QĐ-UBND   08/01/2024   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Bóng đá truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2023
08/QĐ-UBND   08/01/2024   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Quần vợt tỉnh Kon Tum năm 2023
02/QĐ/UBND   04/01/2024   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2023 đối với Trường Chính trị tỉnh
662/QĐ-UBND   29/12/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2023 đối với Sở Tài chính
659/QĐ-UBND   28/12/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2023 đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
623/QĐ-UBND   14/12/2023   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023
132/QĐ-UBND   29/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
98/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
117/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Thanh tra tỉnh
120/QĐ-UBND   20/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
111/QĐ-UBND   16/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Báo Kon Tum
109/QĐ-UBND   16/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
97/QĐ-UBND   10/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
91/QĐ-UBND   08/03/2023   Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua năm 2022 đối với Sở Tài chính
87/QĐ-UBND   02/03/2023   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022
Tổng: 150 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 10 Trang.
Chuyển tới trang: