Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
142/QĐ-UBND   26/03/2021   Về việc điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2021 của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
227/QĐ-UBND   26/03/2021   Về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
869/QĐ-UBND   19/12/2019   Giao biên chế 2020
02/QĐ-UBND   30/01/2019   Giao biên chế 2019
394/QĐ-UBND   06/08/2018   Giao biên chế 2018
675/QĐ-ubnd   30/12/2016   Giao biên chế 2016-2017
Tổng: 6 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 1 Trang.