Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
53/TB-SNV   13/06/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2874/SNV-KLTTr ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07/KL-TTr   22/03/2024   Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô
61/BC-SNV   18/03/2024   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024
25/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế
26/TB-SNV   15/03/2024   Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
58/BC-SNV   14/03/2024   Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024
325/BC-SNV   15/12/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra năm 2023
319/BC-SNV   14/12/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
204/BC-SNV   14/09/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
2459/KLTTr-SNV   06/09/2023   Công bố kết luận thanh tra tại Sở Tài nguyên và môi trường
71/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành nội vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
72/TB-SNV   04/08/2023   Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
1692/KLTTr-SNV   04/07/2023   Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Xây dựng
111/BC-SNV   15/06/2023   Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 06 tháng đầu năm 2023
113/BC-SNV   15/06/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Tổng: 63 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: