Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
49/QĐ-SNV   21/02/2024   Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
747/QĐ-SNV   08/12/2023   Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
748/QĐ-SNV   08/12/2023   Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
648/QĐ-SNV   31/10/2023   Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
47/QĐ-SNV   23/02/2023   Quy chế chi tiêu nội bộ 2023
01/QĐ-SNV   03/01/2023   Quy chế tiếp công dân
175/QĐ-SNV   28/03/2022   Ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
136/QĐ-SNV   02/03/2022   Ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
495/QĐ-SNV   24/12/2021   Phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
448/QĐ-SNV   24/11/2021   Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức Sở Nội vụ
450/QĐ-SNV   24/11/2021   QĐ. ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
451/QĐ-SNV   24/11/2021   QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
449/QĐ-SNV   24/11/2021   Quyết định ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, trước hạn đối với công chức Sở Nội vụ 2021
429/QĐ-SNV   27/10/2021   Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống Covid 19 của Sở Nội vụ
369/QĐ-SNV   08/09/2021   Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Nội vụ
Tổng: 59 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: