Số/Kí hiệu
01/QĐ-SNV
Ngày ban hành
03/01/2023
Người ký
Trích yếu
Quy chế tiếp công dân
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực