Số/Kí hiệu
366/QĐ-SNV
Ngày ban hành
08/09/2021
Người ký
Trích yếu
Quy chế phối hợp tiếp công dân Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực