Số/Kí hiệu
05/TB-HCTH
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Trích yếu
Về việc công khai các Quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Văn bản công khai
Lĩnh vực