Số/Kí hiệu
136/QĐ-SNV
Ngày ban hành
02/03/2022
Người ký
Trích yếu
Ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Sở Nội Vụ Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Nội quy, Quy định, Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Sở Nội vụ
Lĩnh vực