Số/Kí hiệu
577/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/11/2023
Người ký
Trích yếu
Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công bố bộ TTHC - Dịch vụ công trực tuyến
Lĩnh vực
Văn bản khác
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2874/SNV-KLTTr ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (13/06/2024)
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 (19/04/2024)
Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum (09/04/2024)
Nghị định quy định về xét danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú (02/04/2024)
Về việc công bố, công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (02/04/2024)
Thông báo kết luận thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Đăk Tô (22/03/2024)
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2024 (18/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2026/SNV-KLTTr ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Y tế (15/03/2024)
Về việc kết thúc đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (15/03/2024)
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024 và chương trình công tác quý II năm 2024 (14/03/2024)