Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại huyện Đăk Tô
Ngày đăng: 23/03/2023  17:29 Lượt xem: 154
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SNV ngày 27/12/2022 của Sở Nội vụ về kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; Công văn số 1058/BNV-CCHC ngày 10/3/2023 của Bộ Nội vụ về đẩy mạnh thực hiện Thanh tra công vụ, đảm bảo thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính;

Ngày 23 tháng 03 năm 2023, Đoàn kiểm tra[1] tiến hành kiểm tra đột xuất tại huyện Đăk Tô, kết quả kiểm tra như sau:

- Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức

Ưu điểm: Thực hiện tốt việc trang bị biển tên phòng làm việc, biển tên và chức danh cán bộ, công chức; có Bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính và công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Cán bộ, công chức cơ bản chấp hành việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, trang phục đảm bảo khi thực hiện công vụ.


Tại thời điểm kiểm tra, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
nhiều bộ phận không có người trực tiếp công dân

Tồn tại: Kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Tại thời điểm kiểm tra lúc 8h00, Bộ phận Một cửa cấp huyện một số bộ phận vắng mặt; tại Phòng Tư pháp có mặt 2/3 công chức, 01 vắng mặt không có lý do.

- Về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Ưu điểm: UBND huyện đã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14/9/2022 về thực hiện Luật cư trú năm 2020; Công văn số 150/UBND-TTHCC ngày 18/01/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị đinh số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; (Đã ban hành các công văn số 82/UBND-KTTH ngày 27/01/2023 về triển khai Nghị định 104 của Chính phủ trên địa bàn huyện; Công văn số 1434/UBND-NC ngày 30/9/2022 về triển khai thực hiện Luật cư trú trên địa bàn huyện).

Tồn tại: Thực hiện Công văn số 1136/TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; UBND huyện đã ban hành Công văn số 471/UBND-NC ngày 27/4/2022 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên qua theo dõi của Tổ công tác, đơn vị chưa thực hiện gửi hồ sơ, thủ tục đăng ký chính thức với CSDL quốc gia theo yêu cầu tại Công văn số 1136/TCT ngày 21/4/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. Kiểm tra tại một số phòng chuyên môn cấp huyện hiện nay chưa được cấp tài khoản tra cứu dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện tra cứu giải quyết thủ tục hành chính thay thế cho việc yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, Giấy xác nhận nơi cư trú giấy. Tại Phòng Tài nguyên, môi trường: phát hiện có một số hồ sơ mẫu phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả thủ tục hành chính không đúng mẫu quy định (như hồ sơ mã số H34.24-220908-0002). Tại Phòng Lao động, thương binh, xã hội kiểm tra 05/05 hồ sơ chưa được số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, hiện nay đã được cấp tài khoản tra cứu CSDL quốc gia về dân cư tuy nhiên đơn vị chưa sử dụng để tra cứu CSDL quốc gia về dân cư thay thế cho việc yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Giấy xác nhận nơi cư trú giấy trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan./.Ảnh minh họa

 

[1] Được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Giám dốc Sở Nội vụ.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2025 người đang online Tổng 47.393.205 lượt truy cập