Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Thông báo danh sách thí sinh dự thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 06/02/2024  17:10 Lượt xem: 4381
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023;

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1, chấm phúc khảo vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 và kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng ngày 02/02/2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 và danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành, ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển như sau:

1. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm Chuyên môn nghiệp vụ[1] (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ): 257 thí sinh; Tại phụ lục 01.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 01.VB;

2. Chuyên ngành Hành chính - Nhóm Hỗ trợ phục vụ[2] (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Chuyên viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ): 58 thí sinh; Tại phụ lục 02.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 02.VB;

3. Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kiểm lâm viên): 52 thí sinh; Tại phụ lục 03.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 03.VB;

4. Chuyên ngành Kế toán (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Kế toán viên): 11 thí sinh; Tại phụ lục 04.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 04.VB;

5. Chuyên ngành Văn thư (các vị trí tuyển dụng vào ngạch Văn thư viên Trung cấp): 05 thí sinh; Tại phụ lục 05.DS; có danh mục văn bản tham khảo tại Phụ lục 05.VB;

*Danh mục văn bản tham khảo ôn tập:

1-VB tham khao chuyen nganh Hanh chinh_nhom chuyen mon nghiep vu_theo Phu luc 01.VB

2-VB tham khao chuyen nganh Hanh chinh_nhom ho tro phuc vu_theo Phu luc 02.VB

3-VB tham khao chuyen nganh NN&PTNT _Kiem lam_theo Phu luc 03.VB

4-VB tham khao chuyen nganh Ke toan_theo Phu luc 04.VB

5-VB tham khao chuyen nganh Van thu_theo Phu luc 05.VB

Hướng dẫn ôn tập: Các thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 có mặt vào lúc 08 giờ ngày 24/02/2024 tại Hội trường Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để nghe Hội đồng tuyển dụng tổ chức hướng dẫn ôn tập.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo đến thí sinh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

[1] Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

[2] Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1337 người đang online Tổng 47.485.373 lượt truy cập