Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 07/02/2024  14:56 Lượt xem: 82
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 02/02/2024, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNV kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mục đích nhằm thông qua việc kiểm tra nhằm kịp thời hướng dẫn các địa phương trong việc quản lý đường địa giới, mốc giới và xem xét giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính các cấp trên địa bàn (nếu có) đảm bảo theo quy định. Đồng thời, thông qua việc kiểm tra để nắm tình hình về thay đổi, biến động địa hình trên đường địa giới hành chính các cấp (nếu có) để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Kon Tum, phục vụ công tác giao nộp sản phẩm.

Đối tượng kiểm tra gồm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu về công tác quản lý về địa giới hành chính.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc ban hành văn bản triển khai việc quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn; Việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính như cột mốc, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn; Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chính quyền các cấp về công tác quản lý địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính; Kết quả tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã về công tác quản lý địa giới và mốc địa giới hành chính của đia phương (nếu có); Việc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng địa giới hành chính, mốc địa giới đối với các xã, thị trấn trên địa bàn theo quy định.

Thời gian kiểm tra trong năm 2024, địa điểm tại UBND các huyện, thành phố và UBND các xã phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thành phố.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm Trưởng đoàn là Lãnh đạo Sở Nội vụ; Phó Trưởng đoàn là Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ. Các thành viên gồm đại diện phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Thư ký Đoàn Kiểm tra là chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ. Tùy theo tình hình cụ thể, Trưởng đoàn kiểm tra xem xét triệu tập thành phần, số lượng thành viên tham gia Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra cho phù hợp.

Kinh phí kiểm tra được sử dụng nguồn kinh phí địa giới hành chính được cấp trong năm 2024./.

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3780 người đang online Tổng 47.314.191 lượt truy cập