Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 19/02/2024  22:36 Lượt xem: 2952
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2: Có danh sách cụ thể kèm theo Thông báo.

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2

- Địa điểm thi: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 02/3/2024 (Thứ bảy).

- Hình thức thi: thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian thi: 180 phút).

* Ghi chú: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước thời gian thi 60 phút để thực hiện thủ tục giám sát an ninh.

3. Một số lưu ý:

- Thí sinh khi đi mang theo Thẻ dự thi (đã sử dụng tại vòng 1) và giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân).

- Thí sinh thực hiện nội quy thi tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (có nội quy thi tuyển kèm theo).

- Hướng dẫn ôn tập: Hội đồng tuyển dụng tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự thi vào lúc 08 giờ ngày 24/02/2024 tại Hội trường Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập đã được Hội đồng tuyển dụng ban hành kèm theo Thông báo số 51/TB-HĐTDCC ngày 06 tháng 02 năm 2024 Sở Nội vụ đã gửi thông báo đến thí sinh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, thí sinh chủ động cập nhật để nghiên cứu, ôn tập.

* Lưu ý: Thí sinh có tên tại danh sách Phụ lục nào thì ôn tập theo danh mục văn bản tham khảo ôn tập tại Phụ lục đó (ví dụ: Thí sinh có tên tại Phụ lục 01.DS thì ôn tập theo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập tại Phụ lục 01.VB).

- Thông báo này được gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi qua đường Bưu điện (theo địa chỉ đã ghi trong Phiếu dự tuyển) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa chỉ: http://kontum.gov.vn; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: http://snv.kontum.gov.vn (trường hợp cá nhân chưa nhận được Thông báo (bản giấy) thì vẫn chủ động tham gia kỳ thi theo thời gian, địa điểm nêu trên).

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và thí sinh biết, thực hiện. Đề nghị thí sinh chủ động và thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum hoặc Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ để thực hiện./.

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyên ngành Kế toán

NỘI QUY THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1437 người đang online Tổng 47.485.461 lượt truy cập