Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 21/03/2024  23:52 Lượt xem: 3848
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP[1]; Thông tư số 06/2020/TT-BNV[2]; Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Văn bản số 3507/UBND-NC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 (viết tắt là Hội đồng),

Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, tổng hợp kết quả thi vòng 2 theo quy định, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo:

1. Kết quả thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức năm 2023: có phụ lục chi tiết điểm thi từng thí sinh kèm theo.

Kết quả thi vòng 2 được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ: https://www.kontum.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (địa chỉ: http://snv.kontum.gov.vn) theo quy định.

2. Về phúc khảo kết quả thi vòng 2

Trong thời hạn 15 ngày kể từ 21/3/2024 đến hết 04/4/2024, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) kết quả thi vòng 2 đến Hội đồng tuyển dụng công chức, cụ thể:

- Địa điểm nộp đơn: nộp tại Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời gian tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: (1) Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc (2) Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, tầng 8, Tòa nhà A, Khu hành chính mới, Tổ 8, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Lệ phí phúc khảo: (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 thực hiện nộp lệ phí phúc khảo, cụ thể:

+ Mức thu: 150.000 đồng/bài thi (nộp lệ phí phúc khảo cùng thời điểm nộp đơn phúc khảo).

+ Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cụ thể:

(1) Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thí sinh mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và thực hiện nộp lệ phí theo hướng dẫn của Trung tâm).

(2) Chuyển khoản vào tài khoản Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, số tài khoản 1016466132 – Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum.

(Khi nộp lệ phí theo hình thức chuyển khoản phải ghi rõ nội dung: “Mã số hồ sơ:..........................(theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả); Họ và tên; ngày tháng năm sinh; “Pkvong2”.

* Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định (nếu đơn được gửi theo đường bưu chính thì tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex.

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo đến thí sinh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

[1] Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

[2] Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1832 người đang online Tổng 47.393.051 lượt truy cập