Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Kết quả phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng: 16/04/2024  14:41 Lượt xem: 1447
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 (viết tắt là Hội đồng); Quyết định số 68/QĐ-HĐTDCC ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức về việc kiện toàn Ban Chấm phúc khảo kỳ tuyển dụng công chức năm 2023.

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo vòng 2, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo kết quả phúc khảo vòng 2 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Theo quy định, kết quả được công nhận sau khi chấm phúc khảo là kết quả thi chính thức (vòng 2) của thí sinh dự thi.
Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo kết quả phúc khảo đến thí sinh có đơn phúc khảo vòng 2 và công khai theo quy định./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2016 người đang online Tổng 47.393.198 lượt truy cập