Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Sắp xếp, bố trí nhân sự các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ theo tổ chức bộ máy sau khi tổ chức lại
Ngày đăng: 23/05/2024  14:46 Lượt xem: 64
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​* Thực hiện Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; Sở Nội vụ, gồm: Giám đốc Sở, không quá 03 Phó Giám đốc Sở chuyên trách theo quy định, các đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Sở cụ thể: Thanh tra Sở; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức bộ máy; Phòng Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ;

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành các quyết định điều động công chức thuộc phạm vi quản lý để phù hợp với tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ sau khi tổ chức lại, cụ thể:

- Chuyển đổi chức vụ đối với bà Vũ Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính -Tổng hợp thuộc Sở Nội vụ

- Chuyển đổi chức vụ đối với ông Hà Xuân Nguyên, Phó Trưởng phòng Hành chính -Tổng hợp giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở thuộc Sở Nội vụ

- Điều động bà Trần Thị Thanh Thuý, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ đến công tác tại Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ

- Điều động bà Bùi Thị Phương Thanh, Chuyên viên Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ đến công tác tại Thanh tra Sở thuộc Sở Nội vụ

- Điều động ông Nguyễn Văn Lâm, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp đến công tác tại Thanh tra Sở thuộc Sở Nội vụ

- Điều động bà Nguyễn Thị Yến Linh, công chức tập sự đến công tác tại Thanh tra Sở thuộc Sở Nội vụ (vị trí việc làm: Cải cách hành chính)

- Biệt phái bà Ngô Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Ban Tôn giáo hiện đang công tác tại Phòng Hành chính - Tổng hợp đến công tác tại Thanh tra Sở thuộc Sở Nội vụ;

* Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trục thuộc Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất tại Thông báo kết luận số 341-TB/BCSĐ ngày 20/5/2024. Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-SNV ngày 20/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Lượng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ;

Cùng với đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định chuyển công chức thành viên chức đối với 05 trường hợp và bố trí làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Ngọc Trâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1807 người đang online Tổng 47.393.029 lượt truy cập