Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Thanh tra công tác ngành Nội vụ năm 2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 29/05/2024  21:02 Lượt xem: 105
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ do đồng chí Lâm Quang Huy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành công bố quyết định thanh tra ngành Nội vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023.


Ảnh: Đồng chí Lâm Quang Huy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Hữu Vinh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các thành viên Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ.


Ảnh: Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Lâm Quang Huy đã nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động của Thanh tra ngành Nội vụ; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, Thành viên Đoàn Thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, đồng thời quán triệt tinh thần làm việc đối với Đoàn thanh tra, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng tác phong làm việc; bảo mật thông tin tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật trong quá trình thực hiện thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra chính thức của người ra quyết định thanh tra; thực hiện đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra, tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra và yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; đồng thời, giao đồng chí Lê Hữu Vinh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp làm đầu mối, đôn đốc các phòng chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.


Ảnh: Đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

Công tác thanh tra ngành Nội vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến thực hiện trong 30 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 năm 2024./.

Mai Anh
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1936 người đang online Tổng 47.393.138 lượt truy cập