Thứ 3, Ngày 07/04/2020 -

Chương trình công tác tuần thứ: 34 (từ 23-29/8/2019)

 

 

Thứ, ngày

Buổi

Đ/c A Cường
Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Thành Trung
Phó GĐ Sở

Đ/c Lê Viết Nam
Phó GĐ Sở

2
26/8

Sáng

Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Chiều

Họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh T8

Làm việc với cá đơn vị về biên chế hợp đồng 68

nt

3
27/8

Sáng

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Công bố QĐ Thanh tra đột xuất tại huyện Đăk Glei

nt

Chiều

nt

nt

nt

4
28/8

Sáng

nt

Phát động phong trào thi đua Sở Nội vụ

nt

Chiều

nt

Làm việc

nt

5
29/8

Sáng

nt

Họp Công tác CCHC

nt

Chiều

Họp Đảng ủy Sở

Họp Đảng ủy Sở

Họp Đảng ủy Sở

6
30/8

Sáng

Học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Họp Sở Tài chính bảo vệ ngân sách năm 2020

Họp tại Sở Nội vụ nội dung ĐGHC Gia Lai -Kon Tum

Chiều

Giao ban

Giao ban

Giao ban

 

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 21 người đang online Tổng 44.868.244 lượt truy cập