Thứ sáu, Ngày 15/11/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình gương mẫu Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
6 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
7 Tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
8 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
9 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
10 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
12 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho gia đình gương mẫu Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
13 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
14 Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
15 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân lập được công trạng và thành tích trong phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
16 Thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
17 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 2
18 Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
19 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
20 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
21 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
22 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
23 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Sở Nội vụ 2
24 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Sở Nội vụ 2
25 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 683 người đang online