Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Thanh tra Sở Nội vụ 2
2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã 2
3 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh. Tôn giáo Sở Nội vụ 2
4 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
5 Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
6 Cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
7 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba (cống hiến) Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
8 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (cống hiến) Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
9 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (cống hiến) Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
10 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
11 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
12 Khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
13 Khen thưởng Huân chương Độc lập hạng ba Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
14 Khen thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
15 Khen thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
16 Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
17 Tặng Cờ thi đua của Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 2
18 tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
21 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp xã 2
22 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình gương mẫu Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
23 Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
24 Tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
25 Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Thi đua - Khen thưởng Ủy ban nhân dân cấp huyện 2
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 10645 người đang online Tổng 45.038.822 lượt truy cập