Thứ 7, Ngày 20/07/2024 -

Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)
Ngày đăng: 12/04/2023  16:23 Lượt xem: 533
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tại Trung ương và địa phương (VFF-CRT), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022.

          Chỉ số PAPI 2022 là kết quả tổng hợp hiệu quả quản trị và hành chính công của 61 tỉnh thành trên cả nước (trừ 02 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh do dữ liệu bị nhiễu). Báo cáo PAPI không xếp hạng các tỉnh/thành phố; thay vào đó, các tỉnh/thành phố được nhóm vào bốn phân khúc điểm (gọi là bốn nhóm tứ phân vị) gồm: (i) nhóm điểm cao, (ii) nhóm điểm trung bình-cao, (iii) nhóm điểm trung bình-thấp và (iv) nhóm điểm thấp, trong đó mỗi nhóm có khoảng 25% tổng số tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

          Chỉ số PAPI năm 2022 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 16.117 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, thời gian khảo sát được tiến hành từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 01 tháng 12 năm 2022; được khảo sát với 8 chỉ số nội dung, bao gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong ra quyết định; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường (8) Quản trị điện tử; với tổng số 28 nội dung thành phần, hơn 500 câu hỏi cấu thành > 120 chỉ tiêu đo lường cụ thể về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.


          Tổng số điểm chỉ số PAPI năm 2022 của Kon Tum đạt 39,9756 điểm, thuộc nhóm điểm thấp, điểm tăng nhẹ so với năm 2021 (năm 2021, Kon Tum đạt 39,895 điểm), trong đó có 01 chỉ số nội dung tăng điểm và 07 chỉ số giữ điểm so với năm 2021. Cụ thể các chỉ số nội dung gồm: Chỉ số “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” đạt 4,7478/10 điểm; “Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định” đạt 4,6536/10 điểm; “Trách nhiệm giải trình với người dân” đạt 4,1791/10 điểm; “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” đạt 6,1999/10 điểm; “Thủ tục hành chính công” đạt 6,8940/10 điểm; “Cung ứng dịch vụ công” đạt 7,4359/10 điểm; “Quản trị môi trường” đạt 3,2518/10 điểm; “Quản trị điện tử" đạt 2,6107/10 điểm.

       

      Chỉ số PAPI - Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt là công cụ để người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Chỉ số PAPI là kết quả của nghiên cứu xã hội học thường niên nhằm thu thập và phản ánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công ở toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bộ máy Nhà nước phục vụ nhân dân, hiệu lực, hiệu quả của Việt Nam trong ngắn và trung hạn. Mục tiêu chính của chương trình nghiên cứu PAPI là góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng. Với dữ liệu thực chứng thu thập từ người dân - đối tượng thụ hưởng chính từ nền quản trị công hiệu quả và dịch vụ công có chất lượng - qua khảo sát PAPI thường niên và các hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách chuyên đề từ ‘mỏ vàng’ dữ liệu, chương trình nghiên cứu PAPI góp phần tìm hiểu những khoảng trống, những điểm nghẽn chính sách cần được các cơ quan có chức năng hoạch định chính sách bổ khuyết, đổi mới, hướng tới đạt được những mục tiêu trên và góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy công vụ ở Việt Nam./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1840 người đang online Tổng 47.483.560 lượt truy cập