Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Thực hiện tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/12/2023  10:59 Lượt xem: 299
Mặc định Cỡ chữ
Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền các tháng cuối năm 2023, ngày 29/11/2023, Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành công văn số 2409/STTTT-TTBCXB hướng dẫn các nội dung tuyên truyền trọng tâm cụ thể:

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình, đăng thông tin trên các kênh truyền thông của địa phương, quảng bá chương trình đến với các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền" năm 2023 (Văn bản số 7381/VP-KTTH ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng hình ảnh về miền đất, con người Kon Tum; quảng bá tiềm năng, các nội dung liên quan về du lịch Kon Tum (Kế hoạch số 3412/KH-UBNDngày 09/10/2023). Tuyên truyền việc đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gắn với giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước của Nhân dân để định hướng hoạt động văn hóa tín ngưỡng lành mạnh (Văn bản số 3394/UBND-KGVX ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh).

Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng truyền thông về trách nhiệm quản lý, bảo đảm an ninh, ATTP; thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm của Nhân dân, trước hết là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong toàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của an ninh, ATTP đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh, có trách nhiệm và uy tín bảo đảm an ninh, ATTP để phục vụ tốt đời sống của Nhân dân; mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và có nghĩa vụ bảo đảm an ninh, ATTP (Kế hoạch số 3449/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh)

Tuyên truyền về Định danh điện tử nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo sự đồng thuận trong việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID. Tuyên truyền, phổ biến về cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh; nhất là phổ biến lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID thay thế cho các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, trong các giao dịch dân sự (Kế hoạch số 3903/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh). Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với vận động Nhân dân trong quá trình tham gia giao thông, chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm: xe ô tô khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải, xe tải kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô con cá nhân kinh doanh vận tải khách trái quy định; xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng trên đường bộ... với đầu mối tiếp nhận là Công an tỉnh (Kế hoạch số 3516/KH-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh).

Văn Lâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1396 người đang online Tổng 47.485.423 lượt truy cập