Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm theo đề nghị của Sở Thông tin và truyền thông
Ngày đăng: 15/03/2024  21:47 Lượt xem: 243
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Nhằm tuyên truyền đảm bảo một số nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 12/03/2024 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 359/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí tuyền thông, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đẩy mạnh thực hiện các nội dung tuyên truyền chính sau:

1. Tuyên truyền công tác quản lý hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Bám sát Hướng dẫn số 135/TTCS-TTTH ngày 07/03/2024 của Cục Thông tin cơ sở về nghiêm túc thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 về tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số quốc gia và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, góp phần quản lý doanh thu, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế buôn lậu xăng dầu, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Trong đó, chú trọng sản xuất tin, bài mới, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền; đăng phát, chia sẻ để thông tin tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế. 

2. Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm theo Hướng dẫn số 137/TTCS-TTTH ngày 08/03/2024 của Cục Thông tin cơ sở về triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030; Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chốngAIDS, ma túy, mại dâm; Kế hoạch số 75/KH-BCA-C04 ngày 22/02/2024 của Bộ Công an tổ chức tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.

Trong đó, ưu tiên tăng thời lượng lượng phát sóng, tăng tuyến tin, bài và bố trí thời điểm phát sóng trong các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26 tháng 6); Tháng Thanh niên, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26 tháng 3); Ngày Pháp luật Việt Nam (09 tháng 11).

3. Tuyên truyền công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Công văn số 474/BVHTTDL-GĐ ngày 02/02/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024 theo Hướng dẫn số 111/TTCS-TTTQ ngày 01/03/2024 của Cục TTCS.

Trong đó, chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các đơn vị liên quan tích cực phổ biến kiến thức, kỹ năng, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan về giới thiệu, biểu dương gương gia đình tiêu biểu về văn hóa gia đình, ứng xử chuẩn mực về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là  đạo đức, lối sống về xây dựng và phát triển gia đình gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình Việt Nam trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã; bảng tin điện tử, bản tin, trang thông tin điện tử, tin nhắn, mạng xã hội…

4. Tuyên truyền về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định vai trò quan trọng của công tác  tuyên truyền miệng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; những kết quả đóng góp tích cực của tuyên truyền miệng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

5. Tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của việc buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới

Tích cực thông tin, tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của việc buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới và nguy cơ về các bệnh dịch nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới theo Hướng dẫn số 101/TTCS-TTTH ngày 23/02/2024 của Cục TTCS về triển khai Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam dẫn tới tình trạng phát sinh dịch bệnh.

6. Tuyên truyền về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân theo Hướng dẫn số 92/TTCS-TTTQ ngày 22/02/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Trong đó, phát hiện, phổ biến các mô hình tốt, kinh nghiệm hay, hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng và quản lý, bảo vệ, phát hiện rừng; đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

7. Tuyên truyền Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở; thông tin, phổ biến trên các bảng tin, bản tin, trang thông tin điện tử, tin nhắn, mạng xã hội; các băng-rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân…về Chương trình sức khỏe Việt Nam; Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 -2030; Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Tuyên truyền về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Tăng cường tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới theo Hướng dẫn số 59/TTCS-TTTQ ngày 02/2/2024 của Cục Thông tin cơ sở.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nông  nghiệp, nông  dân, nông  thôn. Phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông”…

Văn Lâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1236 người đang online Tổng 47.485.288 lượt truy cập