Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 29/01/2024  16:16 Lượt xem: 969
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, kết quả chỉ số cải cách hành chính khối sở, ban, ngành năm 2023 được tổng hợp theo 03 nhóm như sau:

- Nhóm xếp loại Xuất sắc (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên): có 07 đơn vị là: Sở Nội vụ,  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó Sở Nội vụ đứng đầu với 91,86 điểm, chỉ số cải cách hành chính là 95,94 %.

- Nhóm xếp loại Tốt (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80% đến dưới 90%): Có 10 đơn vị là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,  Sở Giao thông - Vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nhóm xếp loại Khá (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 80%): Có 03 đơn vị là Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc và Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường đứng cuối bảng xếp hạng với 63,62 điểm, chỉ số cải cách hành chính là 69,34%.

* Khối Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023 cũng được xếp thành 04 nhóm như sau:

- Nhóm xếp loại Xuất sắc (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ 90% trở lên): Chỉ có 01 địa phương là Kon Rẫy với 89,21 điểm, chỉ số cải cách hành chính là 91,969%. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Kon Rẫy tiếp tục đứng đầu khối.

- Nhóm xếp loại Tốt (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80% đến dưới 90%): Có 07 địa phương là Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Đăk Glei, thành phố Kon Tum, Ngọc Hồi. Ngọc Hồi là địa phương có Chỉ số cải cách hành chính thấp nhất nhóm với 78,19 điểm, chỉ số cải cách hành chính đạt 81,874%

- Nhóm xếp loại Khá (có kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 80%): Có 02 địa phương gồm Đăk Hà và Đăk Tô. Đứng cuối bảng xếp hạng là huyện Đăk Tô với 71,71 điểm, chỉ số cải cách hành chính là 75,089%.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có giải pháp cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Kết quả điểm số và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính căn cứ trên kết quả thẩm định của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước hằng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum thẩm định. Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập là đại diện lãnh đạo của các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ. Các thành viên đánh giá độc lập qua phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính. Do đó, kết quả đánh giá khách quan, chính xác, sát với kết quả thực hiện của các cơ quan, các huyện, thành phố.

Việc đánh giá xác định Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm giúp các cơ quan, địa phương thấy được những ưu điểm, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. Qua đó có biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1870 người đang online Tổng 47.393.085 lượt truy cập