Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Ban hành Kế hoạch tổ chức các Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ngày đăng: 08/04/2024  23:28 Lượt xem: 843
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-SNV về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Kế hoạch nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024 và Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2024 bao gồm các nội dung: (1) Chương trình cải cách hành chính nhà nước năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024; (2) Bài học kinh nghiệm trong nước và thế giới về cải cách hành chính; (3) Thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum; (4) Tổng quan về chỉ số PAPI, PARINDEX, SIPAS; (5) Chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;(6) Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính; (7) Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; (8) Đạo đức công vụ - Văn hoá công sở; (9) Một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính; (10) Một số vấn đề lưu ý trong đánh giá kết quả cải cách hành chính bằng công cụ PAR INDEX,…

Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 320 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Lớp 01 dành cho đại diện lãnh đạo phòng và công chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng và công chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của Phòng Nội vụ; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã phụ trách công tác cải cách hành chính với 160 học viên. Lớp 02 dành cho công chức trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính cấp xã với 102 học viên. Lớp 03 dành cho đại diện lãnh đạo phòng và công chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo, công chức làm công tác cải cách hành chính thuộc 02 phòng chuyên môn (Văn phòng HĐND - UBND huyện và Phòng Tài chính) trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính trên địa bàn 56 học viên.

Các lớp bồi dưỡng dự kiến tổ chức trong quý II và quý III năm 2024 tại thành phố Kon Tum./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1254 người đang online Tổng 47.485.305 lượt truy cập