Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ NĂM 2023 TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ
Ngày đăng: 12/04/2024  15:24 Lượt xem: 930
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ do đồng chí Lâm Quang Huy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ chủ trì đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

Ảnh: Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Trưởng Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ công bố toàn văn Kết luận thanh tra ngành Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô.

Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có đồng chí Đặng Hoàng Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô; đồng chí Phan Văn Tuân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện và các thành viên Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ.

Sau khi Trưởng đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, Đồng chí Lâm Quang Huy đã thông qua Văn bản số 905/SNV-TTr ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Kết luận thanh tra ngành nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô triển khai lập Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra; đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác cán bộ, chú trọng việc rút nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Ảnh: Đồng chí Lâm Quang Huy, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu một số nội dung trọng tâm cần lưu ý về việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra.

Về phía Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, đồng chí Đặng Hoàng Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đã thống nhất với nội dung Kết luận số 07/KL-TTr ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về công tác Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, tiếp thu các ý kiến của Đoàn thanh tra, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo Sở Nội vụ kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra đảm bảo theo quy định của pháp luật.


Ảnh: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Mai Anh
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1856 người đang online Tổng 47.393.071 lượt truy cập