Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Kon Tum tăng 12 bậc so với năm 2022, xếp thứ 43/63 tỉnh, thành.
Ngày đăng: 25/04/2024  13:52 Lượt xem: 413
Mặc định Cỡ chữ
Theo kết quả công bố, Chỉ số PARINDEX năm 2023 tỉnh Kon Tum đạt 86,14 điểm, trong đó: điểm thẩm định là 54.95/61.5 điểm, điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đạt 31,19/38.5 điểm (gồm Chỉ số SIPAS đạt 8,5/10 điểm; khảo sát lãnh đạo quản lý đạt 18,33/22 điểm; tác động đến phát triển kinh tế - xã hội đạt 4,36/6.5 điểm). Xếp hạng thứ 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so với năm 2022, tăng 4.79 điểm và tăng 12 bậc.

Xét trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum xếp thứ 2 sau tỉnh Đăk Lăk (Xếp hạng 28/63), xếp trên các tỉnh: Lâm Đồng (46/63), Đăk Nông (51/63), Gia Lai (58/63).


Bảng xếp hạng chỉ số PARINDEX năm 2022 các tỉnh, thành phố

Trong 08 lĩnh vực được đánh giá, xếp hạng, tỉnh Kon Tum có: 05 lĩnh vực tăng vị trí trong bảng xếp hạng so với năm 2022 và 03 lĩnh vực giảm so với năm 2022, cụ thể:

1. Các lĩnh vực tăng bậc so với năm 2022

- Lĩnh vực Cải cách thể chế

Đạt 9,42/10 điểm, chỉ số đạt 94,15%, xếp thứ 22/63 tỉnh thành, tăng 21 bậc so với năm 2022 (năm 2022 đạt 9,1 điểm, chỉ số đạt 91%).

- Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính

Năm 2023, tỉnh Kon Tum đạt 12,38 điểm, chỉ số đạt 95,23%, xếp thứ 34/63, tăng 15 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 11,88/13 điểm, chỉ số đạt 91,40%, xếp thứ 49/63).

- Lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy

Đạt 9,72/10,5 điểm, chỉ số đạt 92,56%, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành, tăng 14 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 9,3/10,5 điểm, chỉ số đạt 88,62%, xếp thứ 36/63 tỉnh thành.

- Lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ

Đạt 12.2 điểm, chỉ số đạt 81.33%, xếp hạng 45/63, tăng 17 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt đạt 11,28/15 điểm, chỉ số đạt 75%, xếp thứ 62/63 tỉnh, thành).

- Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

Đạt 31.19 điểm, chỉ số đạt 81.01%, xếp thứ 28/63, tăng 30 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 28.09 điểm, xếp thứ 58/63).

2. Các lĩnh vực giảm bậc so với năm 2022

- Công tác chỉ đạo điều hành

Đạt 8.62/9.5 điểm, chỉ số đạt 90.74%, xếp hạng 52/63, tăng 0.37 điểm, giảm 02 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 8.25 điểm, xếp thứ 50/63).

- Lĩnh vực Cải cách tài chính công

Đạt 9.58/12 điểm, chỉ số đạt 79.8%, xếp thứ 51/63, giảm 8 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 9.55 điểm, xếp thứ 43/63).

- Lĩnh vực Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Đạt 11.37/13.5 điểm, chỉ số đạt 84.25%, xếp thứ 32/63, giảm 01 bậc so với năm 2022 (Năm 2022 đạt 10,43/13,5 điểm, chỉ số đạt 77%, xếp thứ 31/63).

Văn Lâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1973 người đang online Tổng 47.393.165 lượt truy cập