Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Nghị quyết của HĐND tỉnh giao biên chế công chức năm 2024
Ngày đăng: 14/05/2024  16:46 Lượt xem: 208
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 03/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024.

Tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh giao tổng biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2024 là 1947 biên chế. Trong đó, biên chế giao cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2024 là 1.939 biên chế; biên chế dự phòng là 08 biên chế (kèm theo phụ lục).

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 02 tháng 5 năm 2024./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1414 người đang online Tổng 47.485.439 lượt truy cập