Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm
Ngày đăng: 21/06/2024  16:15 Lượt xem: 204
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 04/6/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1934/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Theo văn bản trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các bản mô tả công việc, khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp (nếu có). Đối với các đơn vị có sự điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc, khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm điều chỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định và hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Đồng thời, căn cứ danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiến hành rà soát, sắp xếp lại biên chế, số lượng người làm việc và bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đã được phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định. Xây dựng Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo theo vị trí việc làm và tỷ lệ cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được phê duyệt.

Đối với những đơn vị được phê duyệt tạm thời vị trí việc làm, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải thường xuyên theo dõi văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ, ngành và kịp thời rà soát, xây dựng lại vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trình cấp có thẩm quyền phê theo đúng quy định./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1285 người đang online Tổng 47.485.329 lượt truy cập