Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Phương án tạm thời đáp ứng với bệnh Mác-bớc (Marburg) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 31/03/2023  16:11 Lượt xem: 300
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thực hiện các Công văn số 1452/BYT-DP ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc; Công văn số 785/UBND-KGVX ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc (Marburg);

Để chủ động giám sát và phòng,chống bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh, Ngày 30/3/2023, Sở Y tế đã xây dựng Phương án tạm thời đáp ứng với bệnh Mác-bớc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Phương án số 933/PA-SYT ngày 30/3/2023 của Sở Y tế), với một số tình huống đặt ra cụ thể:

Mục tiêu chung: Phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh Mác-bớc, xử lý kịp thời ngăn chặn dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại tỉnh

Phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh Mác-bớc xâm nhập vào địa bàn tỉnh Kon Tum từ vùng có dịch.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh

 Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng.

Theo Phương án cũng đã giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành liên quan phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh Mác-bớc.

Phương án này sẽ được tiếp tục cập nhật, điều chỉnh thường xuyên, kịp thời hoặc thay thế để phù hợp với chỉ đạo của Trung ương (hiện nay, chưa có hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh Mác-bớc) và diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế./

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2007 người đang online Tổng 47.393.189 lượt truy cập