Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh kon tum trong năm 2024
Ngày đăng: 24/01/2024  20:05 Lượt xem: 280
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2024, Đoàn Kiểm tra công vụ do Sở Nội vụ thành lập (thành viên là đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Văn phòng UBND tỉnh), Công an tỉnh, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh...) sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Kiểm tra công vụ trực tiếp tại trụ sở làm việc HĐND - UBND xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum (tháng 12/2023).

Kiểm tra công vụ liên quan đến các nội dung về ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch công tác; quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; việc cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; các hành vi bị cấm theo quy định tại Quy chế văn hóa công sở; kiểm tra quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết (chủ yếu tập trung vào các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp)…


Ảnh: Kiểm tra việc sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.. (tháng 01/2024).

Hoạt động kiểm tra công vụ nhằm mục đích chỉ ra những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; qua đó đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục, xử lý, góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh./.

Mai Anh
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3808 người đang online Tổng 47.314.214 lượt truy cập