Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 19/02/2024  16:02 Lượt xem: 178
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Ngày 16/02/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 12/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quy chế được áp dụng cho các kỳ tuyển dụng công chức cấp xã gồm 06 chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội. Theo đó, việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh và số lượng chức danh công chức cấp xã còn thiếu, so với số lượng được giao theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cụ thể số lượng, chức danh công chức cấp xã cho từng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định.

Về phương thức tuyển dụng được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Đối với các chức danh công chức cấp xã: Văn phòng - thống kê, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Thực hiện xét tuyển đối với các nhóm đối tượng: Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; Người đăng ký dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập. Hội đồng tuyển dụng hoạt động theo từng kỳ tuyển dụng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Số lượng thành viên, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định. Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định cụ thể về các nội dung: Căn cứ tuyển dụng; điều kiện đăng ký tuyển dụng; xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã; trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã; quy định về tập sự, huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự… Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định việc tiếp nhận vào làm công chức cấp xã; đối tượng tiếp nhận gồm: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;  Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;  Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ hình thức kỷ luật bãi nhiệm);  Người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2024 và thay thế Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Bùi Hoa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3778 người đang online Tổng 47.314.189 lượt truy cập