Thứ 5, Ngày 25/04/2024 -

Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh kon tum
Ngày đăng: 20/02/2024  21:09 Lượt xem: 183
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 13/2024/QĐ-UBND Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Quy định được ban hành gồm 05 chương và 7 điều.

Đối tượng áp dụng là cán bộ chuyên trách cấp xã bao gồm các chức vụ: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Công chức cấp xã bao gồm các chức danh: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Văn hóa - xã hội; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự.

Về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ cấp xã: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên.

Đối với các chức danh công chức cấp xã, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn yêu cầu trình độ từ trung cấp trở lên đối với các chức danh: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội. Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và chức danh Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Quyết định cũng quy định cụ thể về ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Theo đó, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã yêu cầu tốt nghiệp ngành Quân sự cơ sở. Chức danh Văn phòng - thống kê yêu cầu tốt nghiệp ngành, nhóm ngành Quản lý nhà nước; Luật; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Thống kê; Văn thư - lưu trữ; Kinh tế; Công nghệ thông tin. Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn); Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã) yêu cầu tốt nghiệp ngành, nhóm ngành Quản lý đất đai; địa chính; kỹ thuật trắc địa - bản đồ; xây dựng; kiến trúc; đô thị học; môi trường và bảo vệ môi trường; nông nghiệp. Chức danh Tài chính - Kế toán yều cầu tốt nghiệp ngành tài chính; kế toán; kiểm toán. Chức danh Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu tốt nghiệp nhóm ngành Luật và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Chức danh Văn hóa - Xã hội yêu cầu tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa; du lịch; Quản lý thể dục, thể thao; Báo chí và truyền thông; Công tác xã hội; Quản lý nhà nước; Văn hóa học; Xã hội học.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2024./.

Bùi Hoa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 3855 người đang online Tổng 47.314.259 lượt truy cập