Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Thông báo công khai Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
Ngày đăng: 17/04/2024  15:09 Lượt xem: 2075
Mặc định Cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Văn bản số 3507/UBND-NC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 (viết tắt là Hội đồng tuyển dụng); Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023;
- Phụ lục danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2024;

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết./.

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1995 người đang online Tổng 47.393.179 lượt truy cập