Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Kon Tum năm 2023 tăng 7 bậc so với năm 2022
Ngày đăng: 24/04/2024  14:40 Lượt xem: 358
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 82,10%, xếp thứ 35/63 toàn quốc, tăng 3.71%, tăng 7 bậc so với năm 2022 (năm 2022 đạt 78,39%, xếp thứ 42/63). Đứng thứ hai trong khu vực Tây Nguyên, xếp sau tỉnh Gia Lai (83.84%), xếp trước các tỉnh: Đăk Lăk (81.49%), Đăk Nông (81.21%), Lâm Đồng (80.38%).

Trong đó Chỉ số hài lòng đối với từng lĩnh vực cụ thể:

+ Mức độ hài lòng đối với việc chính quyền cung cấp thông tin, giải thích chính sách dễ tìm, dễ thấy: đạt 80 %, xếp thứ 40/63;

+ Mức độ hài lòng đối với trách nhiệm giải trình của chính quyền: đạt 79.95 %, xếp thứ 45/63;

+ Mức độ hài lòng về việc chính quyền tổ chức nhiều hình thức để dễ dàng góp ý xây dựng chính sách: đạt 79.71 %, xếp thứ 41/63;

+ Mức độ hài lòng về việc chính quyền tổ chức nhiều hình thức để dễ dàng phản hồi ý kiến đánh giá chính sách: đạt 79.78 %, xếp thứ 45/63;

+ Mức độ hài lòng đối với cơ hội tham xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách: đạt 79.75 %, xếp thứ 43/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách phát triển kinh tế: đạt 80.04 %, xếp thứ 42/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách phát khám, chữa bệnh: đạt 80.25 %, xếp thứ 46/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách phát giáo dục phổ thông: đạt 80.04 %, xếp thứ 53/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách trật tự, an toàn xã hội: đạt 80.22 %, xếp thứ 53/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách giao thông đường bộ: đạt 79.96%, xếp thứ 42/63;

+ Mức độ hài lòng đối với đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách điện sinh hoạt: đạt 80.14 %, xếp thứ 44/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách nước sinh hoạt: đạt 80.11%, xếp thứ 43/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách an sinh xã hội: đạt 80.25 %, xếp thứ 49/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức, thực hiện chính sách cải cách hành chính: đạt 80.36 %, xếp thứ 40/63;

+ Mức độ hài lòng đối với chất lượng tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương: đạt 80.15 %, xếp thứ 45/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc kinh tế của gia đình tốt hơn: đạt 79.93 %, xếp thứ 42/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc kinh tế xã hội của địa phương tốt hơn: đạt 79.86%, xếp thứ 46/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc bệnh viện công lập khám chữa bệnh tốt hơn: đạt 80.11 %, xếp thứ 42/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc trường phổ thông công lập dạy tốt hơn: đạt 80.18%, xếp thứ 52/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc trật tự, an toàn xã hội tốt hơn: đạt 80%, xếp thứ 51/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc đường bộ, giao thông tốt hơn: đạt 80%, xếp thứ 51/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc điện sinh hoạt tốt hơn: đạt 80.11%, xếp thứ 52/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc nước sinh hoạt tốt hơn: đạt 80.25%, xếp thứ 49/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc an sinh xã hội tốt hơn: đạt 80.43%, xếp thứ 50/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc CQHCNN, CBCCVC có năng lực, thực thi công vụ tốt hơn: đạt 80.5 %, xếp thứ 46/63;

+ Mức độ hài lòng đối với kết quả, tác động của chính sách ở địa phương: đạt 80.14%, xếp thứ 48/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách nói chung: đạt 80.09 %, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố;

+ Mức độ  hài lòng về việc PBMC có biển hiệu, hướng dẫn rõ, dễ thây: đạt 85%, xếp thứ 14/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc BPMC có đủ ghế ngồi và bàn viết: đạt 84.82%, xếp thứ 16/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc BPMC có trang thiết bị đầy đủ, chất lượng tốt: đạt 84.35% xếp thứ 16/63;

+ Mức độ  hài lòng đối với tiếp cận dịch vụ năm 2023: đạt 84.72%, xếp thứ 15/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc quy định TTHC được niêm yết tại BPMC dễ thấy, dễ đọc: đạt 85.04%, xếp thứ 14/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc người dân được yêu cầu nộp hồ sơ đúng theo quy định: đạt 85.29%, xếp thứ 15/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc người dân được yêu cầu nộp phí/lệ phí đúng theo quy định: đạt 85.18%, xếp thứ 15/63;

+ Mức độ  hài lòng đối với thời hạn giải quyết TTHC đúng theo quy định: đạt 85.04%, xếp thứ 17/63;

+ Mức độ  hài lòng đối với TTHC nói chung: đạt 85.13%, xếp thứ 14/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng người dân: đạt 85.11%, xếp thứ 17/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu, đầy đủ: đạt 84.86 %, xếp thứ 14/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc công chứ tuân thủ đúng quy định trong giải quyết TTHC: đạt 85.11%, xếp thứ 16/63;

+ Mức độ  hài lòng MĐHL đối với công chức năm 2023: đạt 85.05%, xếp thứ 15/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc kết quả được trả đúng hẹn: 85.11%, xếp thứ 16/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc kết quả có thông tin đầy đủ, chính xác: đạt 85.07%, xếp thứ 17/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc kết quả đảm bảo công bằng: đạt 85.12%, xếp thứ 13/63;

+ Mức độ  hài lòng đối với kết quả dịch vụ năm 2023: đạt 85.1%, xếp thứ 16/63;

+ Mức độ hài lòng về việc BPMC bố trí hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị dễ dàng: đạt 85.05%, xếp thứ 12/63;

+ Mức độ  hài lòng về việc BPMC tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị đúng quy định: đạt 84.83%, xếp thứ 15/63;

+ Mức độ hài lòng về việc BPMC thông báo kết quả xử lý phản ánh kiến nghị kịp thời: đạt 84.83%, xếp thứ 14/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị năm 2023: đạt 84.9%, xếp thứ 13/63;

+ Mức độ hài lòng đối với việc cung ứng DVHCC nói chung: đạt 84.99%, xếp thứ 14/63;

Văn Lâm
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1963 người đang online Tổng 47.393.158 lượt truy cập