Thứ 3, Ngày 18/06/2024 -

Triển khai tuyên truyền ngày Chuyển đổi số (10/10) và Phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày đăng: 10/10/2022  07:53 Lượt xem: 989
Mặc định Cỡ chữ
​​​​​​​Thực hiện Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Văn bản số 3271/UBND-KGVX ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

Ngày 04/10/2022 Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum đã ban hành công văn số 1808/STTTT-BCVT&CNTT về triển khai tuyên truyền ngày Chuyển đổi số (10/10) và Phổ cập Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Nhằm tuyên truyền ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của Chuyển đổi số. Trên cơ sở Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác truyền thông một số nội dung sau:

- Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải baner trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; thời gian từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

- Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Các tổ chức chính trị- xã hội: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền tại các cơ quan; Đăng tải baner trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022.

- Các Doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông: Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên môi trường số: các trang mạng xã hội, Website,...; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

 Chủ trì thực hiện các hoạt động (tặng quà, khuyến mãi,...) khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

 Vận động các nhà cung cấp trên sàn Thương mại điện tử Vỏ sò; Postmart,.. khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm cung cấp trên sàn Thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: trong tháng 10, thời gian cáo điêm: từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:  Vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Công văn 1808/STTTT-BCVT&CNTT ngày 04/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1980 người đang online Tổng 47.393.169 lượt truy cập