Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Kết quả phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022
Ngày đăng: 19/10/2022  21:42 Lượt xem: 1301
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo số 301/TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 thông báo kết quả phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022.

          Theo đó, Thông báo được ban hành trên cơ sở thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu dự họp và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022 (được tổ chức vào ngày 07 tháng 10 năm 2022); Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

          Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu; số doanh nghiệp, số hợp tác xã thành lập mới; tổng lượng khách du lịch, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, … các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được tập trung phát triển, đảm bảo và vượt kế hoạch; trồng mới diện tích rừng vượt kế hoạch; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt kế hoạch đề ra; chăn nuôi tăng so với cùng kỳ; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư, chất lượng ngày được nâng lên; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; các loại hình di sản văn hóa truyền thống được gìn giữ và duy trì phát huy hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chậm được giải quyết triệt để; dịch bệnh xuất hiện trên cây Sâm Ngọc Linh và một số cây trồng, vật nuôi gây thiệt hại lớn cho các hộ dân. Tiến độ thi công một số công trình chỉnh trang đô thị còn chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là tại thành phố Kon Tum. Công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác giải ngân vốn đầu tư công mặc dù tăng so với cùng kỳ nhưng tiến độ còn chậm, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng của tỉnh. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, có những vụ vi phạm với khối lượng lớn. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra, đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu thông thường; ô nhiễm môi trường ở một số bãi xử lý rác thải tập trung chưa được xử lý triệt để. Vi phạm Luật đất đai còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận. Liên tiếp các trận động đất có cường độ lớn xảy ra tại địa bàn huyện Kon Plông, gây rung động cho khu vực chấn tâm và các vùng lân cận, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt thấp hơn so với năm trước. Công tác giáo dục, đào tạo tại vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tỷ lệ chuyên cần của học sinh dân tộc thiểu số chưa đảm bảo, nhất là ở thời điểm mùa vụ nông nghiệp.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 đã đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022 đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; khắc phục có hiệu quả các hạn chế nêu trên. Riêng đối với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hoàn thiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Triển khai các thủ tục tổ chức lại Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; tổ chức lại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh./.

Hồng Nhung
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 2470 người đang online Tổng 47.441.838 lượt truy cập