Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Tăng cường công tác đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 28/07/2022  17:10 Lượt xem: 1095
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2150/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các nội dung như: Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 7 năm 2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045. Lồng ghép các hoạt động có liên quan trong Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp với các hoạt động triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2030; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch 462/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022, nhất là các nội dung liên quan tới công tác đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 -2025” trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1830/UBND-KGVX ngày 14 tháng 6 năm 2022 …

Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lồng ghép mc tiêu, chtiêu, gii pháp của Chương trình phát triển thanh niên vi chính sách đào tạo nghnghip, gii quyết vic làm tnh nhm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao./.

Ngọc Nghĩa
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 508 người đang online Tổng 45.886.856 lượt truy cập