Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 -

Góp ý dự thảo lần 2 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 07/10/2022  23:16 Lượt xem: 606
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Công văn số 2538/UBND-NC ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ thực tiễn trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Sở Nội vụ dự thảo “Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 và Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum” và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (mục Thi đua - Khen thưởng) đồng thời đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo trên cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo. Văn bản góp ý kiến của đơn vị, cá nhân gửi về Sở Nội vụ (Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum hoặc file điện tử góp ý gửi về Hộp thư điện tử: btdkt.snv@kontum.gov.vn) chậm nhất vào ngày 02 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Dự thảo văn bản kèm theo

Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 12845 người đang online Tổng 46.144.028 lượt truy cập