Chủ nhật, Ngày 21/07/2024 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Ngày đăng: 08/08/2023  23:29 Lượt xem: 239
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 31/7/2023 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan ở Trung ương; lãnh đạo các địa phương. 

Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum (Hội trường Ngọc Linh). Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Đồng chí
Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã trình bày các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, cụ thể, đến năm 2025: Rà soát, sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định; các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn nhưng có nhu cầu sáp nhập.

Đến năm 2030: Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định; các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn nhưng có nhu cầu sáp nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu tại hội nghị: Việc sắp xếp bộ máy phù hợp với tình hình thực tiễn là việc khó, phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều người, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; tác động đến tư tưởng, tâm lý của nhân dân, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, công tác này phải thực hiện để giúp bộ máy bớt chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung để thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030./.

 

Hồng Tây
Tin video
Thống kê truy cập
Hiện đang có 1274 người đang online Tổng 47.485.321 lượt truy cập