Số/Kí hiệu
1997/QĐ-CTN
Ngày ban hành
15/11/2019
Người ký
Đăng Thị Ngọc Thịnh
Trích yếu
Về việc tặng huân chương lao động
Cơ quan ban hành
Chủ tịch nước
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
QĐ khen thưởng cấp nhà nước
Lĩnh vực
Thi đua - Khen thưởng